بدنه ماشین ظرفشویی برق دارد

تماس سریع
× درخواست سرویس