جستجوی مقالات

عیوب کولرگازی چیست؟

عیوب کولرگازی چیست؟

ما در این سری از مقالات کرج سرویس به چند مورد از عیوب کولرگازی چیست؟ اشاره کرده ایم.ذکر این موارد به این معنی نیست که نباید از متخصصان و کارشناسان برای تعمیرات بهره گرفت بلکه برای آشنایی و رفع نیاز های ابتدایی است.

کولر روشن نمیشود

پریز برق ندارد

دو شاخه یا سیم رابط را کولر معیوب است شما میتوانید بابررسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن

بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز و اطمینان از سالم بودن آن بدنه

کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دوشاخه را وارد پریز نمودید توسط ولت متر مقدار برق را در

ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دوشاخه و سپس

سیم رابط را تعویض نمایی البته در صورتی که در بررسی دوشاخه عیب خاصی مشاهده نشده باشد

کلید اصلی خراب است

در بعضی از کولرها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدرا از این کلید عبور کرده است در

صورتی معیوب بودن کلید قدرت،به سبب عدم وجود فاز در مدار ، مشاهده میشودکلید قدرت را

میتوان پس از خارج کردن دوشاخه از پریز مورد آزمایش قرار  داد بهتر اسست یکی از سرسیم ها

را جدا کنید اهم متر را بر روی رنج قرار داده و رابط ها را بر پایه های کلید کلید متصل سازید اگر کلید

سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت روشن عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان میدهد در

همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت خاموش عقربه به سمت بی نهایت باز میگردد.در غیر این

صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض کنید.

سیم های رابط قطع شده

اگر در سیم بندی مدار اصلی فاز یا نول قطع شده باشد اتصلات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید

موتور فن قطع میشود لذا باید این اتصلات مورد بررسی قرار گیرد

موتور فن روشن میشود اما کمپرسور به راه نمی افتد

ترموستات خراب است

دوشاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم های رابط ترموستات ،رابط های اهم متر

را به آن متصل کنید با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات)در جهت عقربه های ساعت ،عقربه اهم متر

منحرف شده و در حدود عدد صفر می ایستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم ئر جهت خلاف عقربه

ساعت) عقربه به سمت بینهایت باز میگردد.اگر به هنگام تست کلید موارد مذکور مشاهده نشد کلید

ترموستات معیوب است ترموستات را تعویض نمایید.حتما هنگام خرید ترموستات جدید توجه داشته

باشید که ترموستات مختص کولر گازی خریداری نمایید.

فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است

سیم های رابط را در مورد بررسی قرار دهید در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج

شده نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.

اورلود دائما در حالت قطع است

کنتاکت های اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال به وسیله اهم متر دیده

میشود .در غیر اینصورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض میشود لازم است ذکر شود در

اکثرکولرهای گازی اورلود درون پوسته آنی کمپرسور تعبیه شده در این صورت رفع عیب قدری

مشکل میشود.

کمپرسور معیوب است

بهتر است کمپرسور را درحالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرا ردهید .کولر را روشن نموده

و موتر فن را به حرکت اندازید ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های

موتور را شناسایی کرده اید ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار

دهید و اگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی میرسد اما حرکت نمیکند باید کمپرسور را تعمیر

یا تعویض نمایید.

خازن راه انداز کمپرسور معیوب است

اگر خازن معیوب باشد به محض حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت موتور میل به حرکت

از خودنشان میدهد اما به راه نمی افتدعموما این حالت پمپرسور توسط کم نور شدن لامپ های

روشنایی منزل قابل رویت و تشخیص است به واسطه جریان اضافی که کمپرسور در این حالت

میکشد اورلود نیز عمل میکند. خازن را از مدار خارج کرده و پس از تخلیه به یکی از روشهای گفته

شده در مبحث خازن ها آن را آزمایش کنید در صورت مشاهده عیب خازن نسبت به تهیه خازن

جدید اقدام کنید.

کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما فن روشن نمیشود

فاز یا نول اصلی قطع شده است

از جمله احتمالات میتواند این باشد که فاز کلید چند حالته ویا نول خود موتور فن قطع شده باشد

دو خط مذکور را بررسی کرده و در صورت مواجهه با پارگی و یا جداشدن سیمی از کنتاکت خود

عیب را برطرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد.

کلید فن خراب خراب است

کولر را از برق جدا نمونده و پس از آزاد ساختن کنتاکتهای کلید فن یکی از رابط های اهم متر را روی

کنتاکت ورودی فاز قرار داده و با زدن کلید می بایست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روی یکی از پایه ها

عقربه منحرف در حدود صفر بایستد در حالت کلید رابطین اهم متر بر روی کنتاک مشترک و یکی دیگر از

پایه ها را نشان خواهد داد و از آنجا که فن به هیچ وجه روشن نمیشود در از امایش کلید هیچ کدام از

حالت های کلید انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمسازد اگر کلید خراب باشدکلید را تعویض کنید ت

موتور فن با حرکت کلید به راه بیوفتد.

خازن راه انداز موتور فن معیوب شده است

اگر مشکل از خازن باشد با حالت کلید فن موتور صدای هوم داده و شروع به آمپر کشی میکند که اگر

به موقع کلید فن در حالت خاموشی قرار نگیرد موتور فن خواهد سوخت همین واکنش موتور در سایر

حالتهای کلید فن نیز با کمی شدت یا ضعف مشاهده میشودخازن راه اندازی موتور فن را از مدار خارج

کرده و پس از تخلیه به یکی از روشهای گفته شده در محبث تست خازن ها آن را آزمایش کنید اگر خازن

معیوب است آن را تعویض نمایید.

موتور فن معیوب است

از آنجا که موتور فن قدری پیچیده است و از نواع اسنکرون های چند سرعته محسوب میشود تشخیص

سیم پیچ معیوب و رفع عیب آن تا حدودی مشکل است. توصیه میشود موتور را به تعمیرگاه منتقل و رفع

عیب آن را به تعمیر کاری مجرب واگذار کنید.

کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی دستگاه بسیار کم است

ترموستات تنظیم نیست

ترموستات را برروی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که کولر ایجاد میکند پاسخگویی نیاز محیط باشد

موتور فن نیم سوز شده است

اگر سرعت فن تقلیل یابد سرمای کمتری وارد محیط میشود در نتیجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد

بود موتور فن را به تنهایی مورد آمپرکشی قرار دهید.اگر جریان اضافی میکشد نیم سوز است و

نسبت به تجدید سیم پیچی موتور فن اقدام کنید.

فیلتر خروجی هوا،کثیف است

فیلتر را جدا کنید پس از خروج فیلتر آن را کاملا تمیز کنید جهت شستشوی فیلتر به مندرجات دفترچه

راهنما توجه کنید.

مسیر ورودی هوا مسدود شده است

توسط یک فرچه ورودی های هوا به داخل کولر را تمیز کنید

یاتاقان های محور فن خراب است

از آنجا که صحت عملکرد یاتاقان ها در سرعت محور فن بسیار موثر است خرابی آن ها علاوه بر آنکه

هوای خروجی را کاهش میدهد صدای شدیدی را نیز ایجاد میسازد در صورت مشاهده این عیب

یاتاقان ها را تعویض کنید.

بدنه کولر برق دارد

اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور از کمپرسور و یا فن خازن ها و یا سیم های رابط باشد مانند سایر

لوازم خانگی ایتدا ارتباط الکتریکی مصرف کننده های ماشین را مدار قطع کنید اگر اتصال بدنه از بین رفت

یکی از آنها دارای اتصال بدنه است هرکدام از مصرف کننده ها را جداگانه بوسیله اهم متر یا لامپ سری

تست کنید و در صورت برخورد با قطعه معیوب سایر اتصلات مدار به شکل اولیه باز گردانید و اتصال بدنه آن

مصرف کننده را بر طرف نمایید اما اگر با قطع مصرف کننده های مدار اتصال بدنه همچنان برقرار بود سیم

بندی مدار را تعویض نمایید .

سرمای کولر بیش از حد زیاد است و با وجود کار مدام اتومات نمیکند.

این عیب میتواند از جوش خورذن کنتاکت های کلید درون ترموستات باشد.ولوم ترموستات را در جهت

خلاف عقربه های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید اگر ترموستات خاموش نشده آن را تعویض کنید

البته میتوان قاب مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمباده کشی سطح کنتاکتها از آن ها مجددا

استفاده نمود اما تجربه نشان داده است کنتاکتهای جوش خورده پس از مدت اندکی مجددا دچار

همین عیب میشوند زیرا سطح پلاتین ها فرسوده شده است .تعویض ترموستات منطقی تر است.

زیرا کار مداوم کولر به کمپرسور آسیب می رساند و در مقابل قیمت ترموستات تعمیری کمپرسور

به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست این عیب میتواند از خروج لوله بلوی ترموستات از جایگاه

خودشان نیز باشد همچنین این عیب میتواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموستات نیز

ایجاد شود اگر کلید ترموستات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلو نیز در محل خودش است گاز

درون ترموستات را تعویض نمایید اگر سیم بندی مدار را تغییر داده اید و یا تجدید نموده اید یکی از

احتمالات اشتباه در سیم بندی مدار است مدار را مجددا مورد بررسی قرار دهید.

با قرار دادن کلید قدرت کولر بر حالت روشن فیوز مخصوصا کولر و یا فیوز منزل قطع میشود

این عیب میتواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرف نظر از این عیب و به فرض آنکه

کمپرسور در حال کار باشد بر اتصال کوتاه در کولر عموما به سبب فاسد شدن عایق خازنهای راه

انداز است. در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن ها توجه نمایید اگر در بدنه خازن ها یا یکی

از خازن ها آثار سوختگی و یا شکافی مشاهده شد خازن معیوب است خازن را تعویض کنید اتصال

کوتاه میتواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از این رو سیم های رابط آنها را جدا کرده کولر را مجددا

روشن نمایید اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا موتور فن که هر کدام

را جداگانه بررسی و مورد معیوب را رفع عیب نمایید.اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از

مدار اتصالی همپنان رخ دهد کل سیم بندی مدار را تعویض نمایید

به اثر نشست گاز فریون 22 از کولر خارج شده است

که می بایست توسط تعمیر کاری مجرب به وسیله فشار دهی محل نشت مشخص شده و پس

از جوش کاری و آزمایش مجدد به وسیله فشار دهی هوای درون لوله ها به وسیله وکیوم پمپ

(پمپ تخلیه هوا) تخلیه شده و سپس شارژ گاز انجام شود اگر پروانه خنک کننده کنداسور هرزگرد

شده باشد و عمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرمای ایجاد شده توسط کولر شدیدا تحت

تاثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدنگاز درون کندانسور نخواهد بود مورد

مذکور را میتوان با برداشتن دریچه کولر و یا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و رفع عیب نمود علت

دیگری که میتواند این عیب را به وجود اورد طولانی بودن توقف های ترموستات است که در نتیجه آن

تبرید کولر شدیدا کاهش می یابد ترموستات را تنظیم نمایید.نصب کولرگازی

 

 

 

 

وبلاگ

مطالب آموزشی مرتبط

مصرف برق کولر گازی

مصرف برق کولر گازی

کولرهای گازی در مقایسه با وسایل سرمایشی و کولر های آبی که فقط عملکرد سرمایش دارند، از عملکرد سرمایش و گرمایش نیز بهره می برند.

تعمیر ماکروفر کنوود در کرج

تعمیر ماکروفر کنوود در کرج

تعمیر ماکروفر کنوود در کرج را به تعمیرکاران ما بسپارید. کنوود از جمله شرکت های بسیار معتبر تولید کننده لوازم خانگی است. این شرکت به